Trauma & Paarden

Trauma & systemisch werk met paarden

Wat is trauma
(of PTSS)

Trauma is voor velen een negatief beladen woord, wat vooral eng en heftig klinkt.
Voor velen is het lastig om het dagelijks leven zo normaal mogelijk op te pakken wanneer je een trauma hebt opgelopen door iets wat je overkomen is en zoveel impact op je “zijn” heeft gemaakt.
Het heeft zoveel invloed in je dagelijkse dag dat het niet meer lijkt om het leven te leiden zoals jij dit wil. Men praat niet zo snel over trauma vanwege het negatieve wat er omheen hangt.
En voorop gesteld dat het woord ’trauma’ en de betekenis hiervan pas vanaf 1990 bekend is geworden, dus dat het niet geheel geïntegreerd is bij iedereen is dat natuurlijk heel erg logisch.

Trauma overkomt ons allemaal klein of groot.

Trauma is niet gewoon iets wat je meemaakt.
Het verandert hoe je de wereld ervaart en waarneemt.

 • Zij kunnen zich als een zombie voelen
 • Vervreemding van zichzelf en zijn omgeving
 • Zij ervaren vaak stress of angst
 • Overal gevaar in zien of juist nergens gevaar in zien
 • Etc

Trauma & paarden

Bij de paarden gaat het erom dat het lichaam stroomt
zodat ze in staat zijn om te vluchten,
dat kan alleen door te ontspannen.
Gister en morgen weten ze niet, ze zijn in het hier en nu,
waarbij stap voor stap het vermogen wordt herwonnen
om te weten wat je weet en te voelen wat je voelt.
Bovendien creëren ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de
machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma,
waardoor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap
over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen.

Mogelijke Trauma of PTSS klachten

Klachten die gepaard gaan met trauma of PTSS zijn onder andere:

 • Onveiligheid
 • Moeite met intimiteit
 • Gevoelloosheid
 • Prikkelbaar
 • Altijd waakzaam zijn
 • Moeite met in of doorslapen of onrustig slapen
 • Nachtmerries
 • Flashbacks
 • Vermijdingsgedrag
 • Roekeloos of zelfdestructief gedrag
 • Concentratieproblemen
 • Overdreven schrikachtig zijn
 • Aanhoudende negatieve stemming zoals angst, boosheid, schuldgevoel, schaamte
 • Minder verbonden met anderen, sociaal terugtrekken
 • Moeite met ervaren van positieve emoties bv geluk, tevredenheid, liefde

Wat is
systemisch werken?

We leven allemaal in verschillende systemen. Ons belangrijkste systeem is het systeem van herkomst: het familiesysteem.
Maar ook je werk, je hobby of je vriendenclub is een systeem waar je onderdeel van bent.

Waaraan voldoet een gezond systeem?

Een gezond systeem voldoet aan de volgende voorwaarden;

 1. Geven en nemen. Er moet een balans zijn tussen die twee, anders raakt het systeem ontwricht. Te veel geven is hierbij net zo verstrikkend als te veel nemen.
 2. Er is een bepaalde rangorde of volgorde, waarbij alle leden van het systeem hun eigen rol hebben en weten wat er van ze verwacht wordt.
 3. Iedereen heeft een plek. Ieder lid van het systeem heeft recht op een eigen positie die door de andere leden wordt erkend. Dit kan verstoord worden door pesten.
 4. Er is sprake van loyaliteit. Loyaliteit is wat mensen bij elkaar houdt en is vaak onbewust, maar wel bestendig. Systemisch werken kan dit bewust laten worden, zodat mensen betere keuzes kunnen maken over het wie, wat en waarom.
 5. Niets verdwijnt. Een goed functionerend systeem schoffelt geen zaken onder het tapijt, want anders komt het vast te zitten. Dit wordt ook wel “het probleem verplaatsen” genoemd. In een gezond systeem worden problemen (h)erkend en vindt er transformatie en groei plaats.

Systemisch werk en paarden​

Bij systemisch coachen met paarden vindt er een ontmoeting plaats tussen mens en paard in vrijheid, waarbij paarden instinctief reageren op wat er is in het hier en nu. Vanuit het ‘kudde-bewustzijn’ van het paard (wat ook als systeem kan worden gezien) krijgen we inzicht in wat er speelt in jouw eigen systeem en de plek die jij inneemt. Paardencoaching is daarmee een van de meest directe manieren van coaching. Het leidt in korte tijd naar de essentie van je vraag, en levert nieuwe inzichten en oplossingen op.

De oorsprong van systemisch werken ligt bij Bert Hellinger.  Hij ontdekte de basisprincipes van een systeem en ontwikkelde de methode van opstellingen om de verstoring inzichtelijk te maken en het (familie)systeem te herstellen. Later ontwikkelde hij dit ook verder in organisatie-opstellingen.

Hellinger was ook de eerste die de drie basisprincipes poneerde, namelijk binding, volgorde en geven en nemen, dit is nog steeds een gebruikte driedeling Verstoringen doen zich volgens hem voor als bijvoorbeeld iemand de last van een ander moet dragen, een persoon volgt die niet wordt erkend, van zijn plaats afkomt of identificeert met een persoon, een ideaal of een concept. Volgens hem ligt daar de oorzaak van veel psychische problemen.

Wat is een familie opstelling

Bij deze techniek is er sprake van een groep en een vraag- of probleemsteller. 
De vraagsteller brengt het onderwerp in en kiest vervolgens mensen uit de groep die hun familieleden moet vertegenwoordigen, ook wel representanten genoemd.
Vervolgens geeft de vraagsteller iedere representant een plek ergens in de ruimte. Dit moet gevoelsmatig en intuïtief gebeuren, de ratio is hier niet van belang.
Vervolgens gebeurt er iets wonderlijks, namelijk dat de representanten zich net zo voelen en gaan gedragen alsof ze de echte familieleden zijn, zonder enige voorkennis.
Op dit niveau wordt dan duidelijk wat de verstoring of “verstrikking” in het familiesysteem is die aanleiding geeft tot het probleem en de klacht.
Er zijn ook therapeuten die niet met een groep echte mensen werken, maar met poppetjes of voorwerpen, wat de “tafelopstelling’ wordt genoemd.

Met deze methode kun je een verbluffend snel en scherp inzicht krijgen in de verhoudingen in het gezin van herkomst,
of zelfs in vroegere generaties, en de patronen die je daaruit hebt ontwikkeld.